Guverner Koruške: Tražio sam i tražit ću zabranu skupa na Bleiburgu. Razgovarao Ibrahim SOFIĆ, balkans.aljazeera.net
16 svibnja, 2020
Što svjetske agencije pišu o misi za Bleiburg u Sarajevu. Telegram Redakcija, telegram.hr
16 svibnja, 2020

Partizani… kakve do sada niste vidjeli: Amnestija. izlozba.sabh.hr

Amnestija u Narodnooslobodilačkoj borbi primjenjivana je nekoliko puta i odnosila se na razne počinitelje krivičnih djela, koji su se ogriješili o tekovine oslobodilačke borbe i interese naroda.

Prva službena amnestija bio je poziv Vrhovnog komandanta Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, od 30. kolovoza 1944. godine, svim hrvatskim i slovenskim domobranima, četnicima i pripadnicima drugih neprijateljskih oružanih formacija da napuste okupatora i prijeđu na stranu NOV. U ovom pozivu je naglašeno da će svima onim koji do 15. rujna 1944. pređu na stranu NOB biti oprošteno njihovo učešće u neprijateljskim formacijama, osim onima koji su počinili teža krivična djela, kao i da će se oficirima priznati do tada stečeni činovi. Dalje se u pozivu navodi da će se oni koji do određenog roka ne pređu na stranu NOP smatrati izdajnicima naroda i da će biti izvedeni pred ratni sud i kažnjeni najstrožom kaznom. Ovaj poziv imao je snažan odjek naročito među hrvatskim domobranima, tako da su kompletne jedinice s čitavim naoružanjem i komandnim kadrom prelazile na stranu NOVJ.

Odluku o općoj amnestiji osoba, koje su sudjelovale u četničkim redovima Draže Mihailovića, jedinicama hrvatskog i jedinicama slovenskog domobranstva, donijelo je 21. studenog 1944. godine Predsjedništvo AVNOJ (SI. list DFJ br. 1/1945).

Poslije oslobođenja, Ukaz o općoj amnestiji i pomilovanju donijet je 3. kolovoza 1945. godine (SI. list DFJ br. 56/1945). Istog datuma donijet je i Ukaz o amnestiji i pomilovanju osuđenika u Makedoniji (SI. list DJF br. 60/1945). U tijeku 1946. godine i kasnije donijeti su zakoni o amnestiji i pomilovanju mnogih krivaca koji su bili osuđeni za krivična djela u toku NOR-a.

Domobrani koji su prišli NOVJ kod Tovarnika u Sremu, aprila 1944. 10409

255. Domobrani koji su prišli NOVJ kod Tovarnika u Srijemu, travnja 1944. godine
(Arhiv znaci.net, inv. br. 10409)

HPM MRNH P-88

256. Ivan Lovrenčić: “15 rujan je zadnji rok”, 1944. godine, 236 x 160 mm, linorez
(HPM/MRNH P-88)

Pridošli bivši domobrani svrstavaju se u jedinice 32. divizije

257. Pridošli bivši domobrani svrstavaju se u jedinice 32. divizije
(Odbor za njegovanje tradicija Desetog korpusa / www.deseti-korpus.com)

Domobrani koji su se predali, u oslobođenoj Slavonskoj Požegi, septembra 1944.

258. Domobrani koji su se predali, u oslobođenoj Slavonskoj Požegi, rujna 1944. godine. (Arhiv znaci.net, inv. br. 16308)

Dolazak domobrana u selo Miškovce, Srem 11. . septembra 1944. prilikom stupanja u NOVJ. 10952

259. Dolazak domobrana u selo Miškovce, Srijem 11. rujna 1944. godine prilikom stupanja u NOVJ. (Arhiv znaci.net, inv. br. 10952)

Zarobljeni njemačkivojnici u toku napada na most za Litiji, partizani su im uzeli uniforme i dali im svoju odjeću. obratito pozornost brčiće

260. Zarobljeni njemački vojnici u toku napada na most za Litiji. Partizani su im uzeli uniforme i dali im svoju odjeću. Slovenija, 1944. godine
Obratiti pozornost na brčiće.
(Presnimka iz knjige: Džon Filips, Jugoslovenska priča, Beograd, 1983., str 106.)

Zarobljeni njemački vojnici u Otočcu 1943. god

261. Zarobljeni njemački vojnici metu ulice u Otočcu 1943. godine
(Dokumentacijski centar antifašizma – Fototeka SABA RH / fototeka.sabh.hr)

HPM-MRNH N-2201_173

262. Predaja Domobrana, Slavonija, 1944. godine
Album “Slavonija u NOB-i“ I. (HPM/MRNH N-2201 173)

Zarobljeni ustaše i domobrani u Podravskom Kloštru, listopad 1944. godine

263. Zarobljeni ustaše i domobrani u Podravskom Kloštru, listopad 1944. godine
(Zavičajni muzej Čazma)

Zarobljeni ustaški vojnik, preobučen u žensku odeću, zarobljen od strane boraca VI krajiške NOU brigade brigade. 16111

264. Zarobljeni ustaški vojnik, preobučen u žensku odeću, zarobljen od strane boraca VI krajiške NOU brigade brigade. (Arhiv znaci.net, inv. br. 16111)

HPM MRNH P-65

265. Zdenko Venturini: “Legionaru! Ovo bi Švaba htio, a ovo ti učinili dođi u borbu za slobodu“, 1944. godine, 340 x 210 mm, ručni sitotisak (HPM/MRNH P-65)

Odgovori