Bandić u jednom danu dao više od 2,5 milijuna naših kuna Crkvi. Denis MAHMUTOVIĆ, index.hr
29 studenoga, 2018
Bijeda hrvatske desnice. Piše Marinko ČULIĆ, portalnovosti.com
2 prosinca, 2018

OSLOBOĐENJE DALMACIJE 4. prosinca 1944. godine

(nastavak II.)

16. studenog 1944. godine otpočela je Kninska operacija u kojoj se glavna bitka vodila od 26. studenog do 4. prosinca 1944. godine i završila oslobođenjem Dalmacije od nacifašističkih okupatora

.

Oslobodilačka ofenziva jedinica 8. dalmatinskog korpusa odvijala se dalje pa je: 19. dalmatinska divizija oslobodila Benkovac, a 20. dalmatinska divizija Aržano i Sinj (25. listopada). 9. dalmatinska divizija oslobodila je Imotski (28. listopada). 26. listopada jedinice 26. i 20. dalmatinske divizije oslobađaju Split. U grad prva je ušla 12. dalmatinska (otočka) brigada. Oslobađanje Dalmacije je nastavljeno: Solin (26. listopada), Kaštela (27. listopada) i Trogir (29. listopada), a Zadar je oslobođen 1. studenog, Šibenik je oslobođen 3. studenog, a zatim Drniš.

16. studenog 1944. otpočela je Kninska operacija. Bitka rijetko viđena na teritoriju Dalmacije. Tada, jedinice 8. dalmatinskog korpusa su imale oko 55. tisuća boraca. Glavna i završna bitka vodila se od 26. studenog do 4. prosinca 1944.g. Knin je držalo i odsutno branilo oko 14.000 njemačkih vojnika. Četnici i vojska NDH su ranije napustili položaje i povukli se preko Knina ka Zagrebu i Rijeci. Totalni poraz je doživjela 264. njemačka divizija, koja je nakon toga izbrisana iz registra njemačkih divizija. Izgubili su oko 10.800 vojnika, od toga 6.555 poginulo, a 4.285 zarobljenih. Kninskom operacijom konačno je probijena njemačka fronta na crti Knin-Mostar. Nakon toga njemačko Zapovjedništvo postavilo je novu crtu Gospić-Lapac-Karlobag.

Operacija oslobađanja Dalmacije trajala je oko 90 dana. Kninska operacija je potvrdila kvalitet vojne operacije i zapovijedanja u izvođenju frontalnih borbi i suvremenih operacija 8. dalmatinskog udarnog korpusa, kojeg je organizirao i vodio Glavni štab Hrvatske. Bio je to početak oslobađanja Hrvatske vlastitim snagama i garancija da se može osloboditi Hrvatska.

Zapovjednik njemačke GA „E“ feldmaršal A. von Lőhr u svom izvješću Vrhovnoj komandi je napisao: „Borbe u regionu Knin po jačini ljudstva, kao i dobrom rukovođenju od strane neprijatelja, izgubile su karakter vođenje rata protiv bandi. Neprijatelj se u neposrednoj borbi može usporediti s regularnim jedinicama…“.

U operaciji oslobađanja Dalmacije nacifašistički okupatori i njihovi sluge ustaše i četnici izgubili su 22 tisuće vojnika, od toga je oko 12 tisuća poginulo.

U borbama za oslobođenje Dalmacije, koje su ukupno trajale oko tri mjeseca, svoje živote u borbi za slobodu položilo je 1.884 borca Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, od toga iz Dalmacije njih 1.445, 77 iz ostalih krajeva Hrvatske, a za oslobođenje Dalmacije poginulo je i 227 boraca porijeklom izvan Hrvatske, dok je 65 bilo iz stranih država, ponajviše iz Italije. Dalmacija je prva u Hrvatskoj, a među prvima i u Jugoslaviji, konačno i potpuno oslobođena. Ovim je u Dalmaciji završen 2. svjetski rat na vječnu zahvalnost i slavu svima koji su dali svoje živote i bili žrtve za slobodu Hrvatske.

(Kraj)

Odgovori