Nataša ŠKARIČIĆ: BOJNO POLJE: O cjepivima, seljacima i debilima za početnike
25 travnja, 2017
Koncentracijski logor Jasenovac prije 72 godine – 22.04.1945. – PROBOJ U SLOBODU
25 travnja, 2017

OBLJETNICE OSLOBOĐENJA VELA LUKE I BLATA

Pripadnici Prve, Jedanaeste i Dvanaeste dalmatinske brigade u sastavu 26. divizije Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (NOV i POJ) izvršili su 21. travnja 1944. godine u toku noći pomorski desant s Visa na zapadni dio otoka Korčule. Neprijatelj je istovremeno napadnut iz dva pravca, u smjeru Vela Luke i Blata, koje su branili 1.600 dobro naoružanih njemačkih vojnika. Napad na Vela Luku počeo je u suradnji s partizanima i aktivistima Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) Vela Luke u ranim jutarnjim satima 22. travnja. U popodnevnim satima skršen je otpor neprijatelja i Vela Luka je oslobođena.

Slijedile su borbe za Blato, odlučujući napad jedinica NOV i POJ počeo je 23. travnja u 11 sati i već oko 16 sati Blato je oslobođeno.

Neprijatelj je u ovim borbama imao 297 mrtvih i 439 zarobljenih. Zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije i opreme. Naši gubici bili su 48 poginulih boraca.

Borci 26. divizije po izvršenom zadatku napustili su otok Korčulu i vratili se na Vis na izvršavanje novih borbenih zadataka. S njima se povuklo i oko tisuću i po Korčulana koji su otišli u zbijeg u El Shatt u Egiptu. Otok i grad Korčula konačno su oslobođeni 13. rujna 1944. godine, kada je protjeran i posljednji okupatorski vojnik s Korčule.

Odgovori