Sonja BRAUT: U Hrvatskoj prevladava poslušnički duh, jedan totalitarizam zamijenili smo drugim. Razgovarala Helena PULJIZ
9 veljače, 2018
Marijan VOGRINEC: Ovršni danse macabre
10 veljače, 2018

NOVA LJEVICA: Zahtjev saborskim zastupnicima/cama: Ratificirajte Istanbulsku konvenciju!

Još u  siječnju 2013. godine Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a premijer Plenković se jučer u Strasbourgu pohvalio da su „Istanbulsku konvenciju inicirali hrvatski stručnjaci u Vijeću Europe“. U Hrvatskom saboru postoji značajna saborska većina ZA izglasavanje Istanbulske konvencije –  pozivamo stoga na žurno stavljanje na dnevni red ratifikacije Konvencije, piše u zahtjevu Nove ljevice, danas upućenom svim parlamentarnim strankama.

Rasprave oko ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) pretvorile su se u iracionalnu raspravu o tzv. rodnoj ideologiji. Podsjećamo da je ovaj termin nasilno uveden od strane vjerskih fundamentalističkih grupa kako bi se spriječio pokušaj  stvarne uspostave rodne jednakosti u demokratskim društvima.

U  siječnju 2013. godine Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a premijer Plenković se jučer u Strasbourgu pohvalio da su „Istanbulsku konvenciju inicirali hrvatski stručnjaci u Vijeću Europe“. Zašto tada nije bilo straha od tzv. rodne ideologije? Domaća hajka na Istanbulsku konvenciju događa se nakon što je vjerskim fundamentalističkim grupama stigla uputa da se usprotive ratifikaciji. Tako je npr. fundamentalistička američka udruga Alliance Defending Freedom (ADF) izdala jasne upute kako rušiti Istanbulsku konvenciju, a to su domaći fundamentalisti, poduprti dijelovima Katoličke crkve, preuzeli i nametnuli javnosti. O načinu na koji ADF manipulira činjenicama moguće je iscrpno saznati na stranicama Istina o ADF-u – http://www.truthaboutadf.org/

Nova ljevica poziva na prekid ove iracionalne javne rasprave jer ratifikacija Konvencije, a time i  podrška ženama žrtvama nasilja, ne smije biti talac grupe vjerskih fundamentalista. Dodatno, u napadima na Istanbulsku konvenciju određene skupine i pojedinci dnevno se služe širenjem stavova o ženama koji su lažni, neprihvatljivi, i za svaku osudu. Tu praksu treba žurno sankcionirati i dokinuti.

Nakon razgovora s nizom zastupnika/ica različitih političkih opcija i praćenju izjava zastupnika/ica o ovoj temi, Nova ljevica je utvrdila da trenutno u Hrvatskom saboru postoji većina, ako ne i 2/3-ćinska većina zastupnika/ca,  koja se NE protivi ratifikaciji Konvencije. U svim parlamentarnim strankama postoje odgovorni zastupnici/e koji razumiju važnost Konvencije i koji su spremni ratificirati dokument koji bi ženama osigurao zaštitu od nasilja.

Ako je vjerovati premijerovim riječima “konzultacije i proces pripreme zakona za iznošenje pred Sabor gotovo pa dovršene” – on je spreman na raspravu u Saboru, jer “po njegovu mišljenju Istanbulska konvencija postoji da spriječi nasilje u obitelji, posebno nasilje prema ženama”.

Nova ljevica stoga poziva da se pitanje ratifikacije Konvencije izmakne iz uskih stranačkih okvira jer je ona važan nacionalni interes oko kojega među zastupnicima postoji zavidan konsenzus. Izmicanjem ratifikacije iz stranačkih okvira omogućit će se izglasavanje Konvencije, te će čin glasanja odgovarati i političkoj realnosti u Hrvatskom saboru u kojemu je velika većina zastupnika/ca ZA usvajanje KonvencijeStrančarenje i političke ucjene od strane fundamentalističkih grupa zbog vlastitih partikularnih interesa ne smiju stati na put sprječavanju nasilja u našoj zemlji. Bit će to i prigoda da se vrati povjerenje građana u rad Sabora i stranaka i da se pokaže da je javni interes zaštite žena od nasilja stvarno opredjeljenje Republike Hrvatske.

Pozivamo predsjednike svih saborskih klubova da na zasebnom sastanku dogovore žurno stavljanje na dnevni red ratifikacije Konvencije te prepuste zastupnicima/ama da po vlastitoj savjesti glasaju o Konvenciji.

Pozivamo najmanje 20 zastupnika/ca različitih političkih opcija da ZAJEDNO po prvi puta u Saboru iniciraju izglasavanje Konvencije.  (7.2.2018.).

Preneseno s novaljevica.hr, 07.02.2018.,  http://novaljevica.hr/vijesti/zahtjev-saborskim-zastupnicima-izglasajte-istanbulsku-konvenciju/#more-498

 

Odgovori