OJ MOSORE, MOSORE! – stihovi
10 lipnja, 2020
KOMANDANT SAVA – stihovi
11 lipnja, 2020

KRAJ SUTJESKE HLADNE VODE – stihovi

KRAJ SUTJESKE HLADNE VODE

.

Kraj Sutjeske hladne vode,

Barjak časti i slobode

Leprša se iznad glave,

Komandanta druga Save.

.

A okolo guja ljuta

Opasala po tri puta.

Fašističke crne čete

Obruč stežu i prijete.

.

I prelaze uske brane

Da unište partizane.

Al je Sava heroj pravi,

Na čelo se vojske stavi.

.

Pa povika iz sveg glasa,

Zelengoru zatalasa:

“Juriš braćo partizani,

Borci moji odabrani.”

.

Zacikaše puške tanke,

Osvetnice – partizanke,

Mitraljezi brzi kose,

Ručne bombe smrt donose.

.

I dok sve se trese, lomi,

Jurišaju bataljoni.

Krv se proli po poljani,

Probiše se partizani.

.

Dok Sutjeska voda teče,

Heroj Sava umrijet neće.

I u Drinu dok uvire,

Ne da Savi da umire.

Odgovori