BEZ ANTIFAŠIZMA NEMA DEMOKRACIJE. Piše Bojan MIROSAVLJEV, saba.hr
27 veljače, 2020
U UTORAK DRUŽENJE U 17
27 veljače, 2020

FAŠIZAM I ANTIFAŠIZAM U EUROPI DANAS. Piše Marinko VLAŠIĆ, uafdu.hr

Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organizirao je 20. i 21. veljače ove godine u Zagrebu Međunarodnu konferenciju o temi “Fašizam i antifašizam u Europi danas”. Sudjelovali su predstavnici antifašističkih, odnosno veteranskih udruga i organizacija.  Svjesni ozbiljnosti trenutka i ne samo potencijalnih opasnosti trendova što su sve prisutniji u ne malom broju europskih država, kao i svoje odgovornosti za očuvanje i obranu povijesnih istina i neprolaznih vrijednosti antifašizma, na Konferenciji je, uz ostalo, istaknuto da je žalosni paradoks da se nepuna tri mjeseca prije obilježavanja 75. obljetnice pobjede nad nacifašizmom u Europi mora raspravljati o fašizmu i antifašizmu danas u toj istoj Europi. Neporecivo je da se iz godine u godinu susrećemo sa sve agresivnijim i sve otvorenijim manifestacijama neskrivenog neofašizama. Notorna je činjenica da je uspon neofašizma praćen procesom degradiranja i demoniziranja antifašizma i njegovih vrijednosti, kao i antifašističkih boraca iz vremena Drugoga svjetskog rata kao i suvremenih sljedbenika antifašizma. Neprihvatljivo je svođenje antifašizma na onaj borbeni iz vremena Drugog svjetskog rata; antifašizam je mnogo širi pojam, to je prije svega i iznad svega ljudsko i civilizacijsko opredjeljenje.

Današnja Europa izgrađena je na antifašističkim temeljima, demokratski poredak nezamisliv je bez tih temelja, pa je stoga njihovo potkopavanje izravni napad na demokraciju. Povijesni revizionizam u posljednjim je desetljećima prodro s društvenih margina u ključne tokove društvenog, pa i političkog života niza europskih zemalja. Nužno je pravodobno razotkrivanje trendova koji žele kroz povijesni revizionizam vratiti fašizam, odnosno neofašizam na javnu i političku scenu i dati mu legitimitet. Prodor neofašizma, kroz povijesni revizionizam, u obrazovne sustave, u medije i u politiku ne može se i ne smije ni braniti, ni opravdavati slobodom javne riječi, odnosno slobodom iznošenja vlastitih mišljenja. Krajnje su opasne i potpuno neprihvatljive jednostrane i lažne interpretacije povijesnih zbivanja, prešućivanje dokazanih činjenica i plasiranje notornih laži, a u kontekstu obnavljanja hladnoga rata i podizanja napetosti između Zapada, poglavito Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U tom smislu zabrinutost izaziva rezolucija Europskog parlamenta „Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe“ od 19. rujna 2019. godine koja uzroke i povod za Drugi svjetski rat vidi u paktu Molotov – Ribentrop, što je cinična tvrdnja i krivotvorina bez ikakvog uporišta u povijesnim činjenicama, kojoj cilj nije utvrđivanje činjenica nego daljnje trovanje međunarodnih odnosa i ponovno vraćanje na blokovsku podjelu svijeta i sve krajnje opasne posljedice za svjetski mir i stabilnost.

Povijest nas uči da su krizna vremena, poput ovih kroz koja trenutno prolazimo, vrlo pogodna za jačanje desnih, pa i neofašistički orijentiranih organizacija i pojedinaca, što potrebu njihova razobličavanja čini još urgentnijom. Patriotizam nije i ni u kakvim uvjetima ne može biti pokriće za uskogrudni, isključivi i ksenofobni nacionalizam. Zadatak je svih istinski demokratski orijentiranih državnih vlasti, neovisnih institucija i organizacija, nevladinog sektora i pojedinaca da ne zatvaraju oči pred nadirućim neofašizmom, da prepoznaju opasnosti što ih on nosi i da mobiliziraju sve slobodoljubive ljude, osobito mlade, u borbi protiv zla što prijeti demokraciji, slobodi i ljudskim pravima. Stvari treba nazvati pravim imenom, mora se progovoriti jasno i glasno, treba biti aktivan danas, jer sutra bi već moglo biti kasno – istaknuto je, uz ostalo na Međunarodnoj konferenciji „O fašizmu i antifašizmu u Europi danas“.

Odgovori