Dresden i Mostar: Sličnosti i razlike. Piše Dragan MARKOVINA, pescanik.net
24 veljače, 2020
VLAK U ZABORAVU: Lokomotiva na Glavnom kolodvoru skriva mračnu tajnu. Piše Milena OSTOJIĆ, lupiga.com
27 veljače, 2020

DEKLARACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE: FAŠIZAM I ANTIFAŠIZAM U EUROPI DANAS

Sudionici Međunarodne konferencije, predstavnici antifašističkih, odnosno veteranskih udruga i organizacija raspravljali su, na poziv Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, 20. i 21. veljače (februara) 2020. u Zagrebu o temi “Fašizam i antifašizam u Evropi danas”.

.

Svjesni ozbiljnosti trenutka i ne samo potencijalnih opasnosti trendova što su sve prisutniji u ne malom broju evropskih država, kao i svoje odgovornosti za očuvanje i obranu povijesnih istina i neprolaznih vrijednosti antifašizma, kontatiramo:

Žalosni je paradoks da se nepuna tri mjeseca prije obilježavanja 75-te obljetnice pobjede nad naci-fašizmom u Evropi, mora raspravljati o fašizmu i antifašizmu u toj istoj Evropi.

Neporecivo je da se iz godine u godinu susrećemo sa sve agresivnijim i sve otvorenijim manifestacijama neskrivenog neofašizama.

Notorna je činjenica da je uspon neofašizma praćen procesom degradiranja i demoniziranja antifašizma i njegovih vrijednosti, kao i antifašističkih boraca iz vremena Drugoga svjetskog rata i suvremenih sljedbenika antifašizma.

Neprihvatljivo je svođenje antifašizma na onaj borbeni iz vremena Drugog svjetskog rata; antifašizam je mnogo širi pojam, to je prije svega i iznad svega ljudsko i civilizacijsko opredjeljenje.

Današnja Evropa izgrađena je na antifašističkim temeljima, demokratski poredak nezamisliv je bez tih temelja, pa je stoga njihovo potkapanje izravni napad na demokraciju.

Povijesni revizionizam u posljednjim je desetljećima prodro s društvenih margina u ključne tokove društvenog, pa i političkog života niza evropskih zemalja.

Nužno je pravodobno razotkrivanje trendova koji žele kroz povijesni revizionizam vratiti fašizam, odnosno neofašizam na javnu i političku scenu i dati mu legitimitet.

Prodor neofašizma, kroz povijesni revizionizam, u obrazovne sustave, u medije i u politiku ne može se i ne smije ni braniti, ni opravdavati slobodom javne riječi, odnosno slobodom iznošenja vlastitih mišljenja.

Krajnje su opasne i potpuno neprihvatljive jednostrane i lažne interpretacije povijesnih zbivanja, prešućivanje dokazanih činjenica i plasiranje notornih laži, a u kontekstu obnavljanja hladnoga rata i podizanja napetosti između Zapada, poglavito Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Posebnu zabrinutost izaziva rezolucija Europskog parlamenta „Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe“ od 19.rujna 2019. koja uzroke i povod za drugi svjetski rat vidi u paktu Molotov-Ribentrop. To je krajnje cinična tvrdnja odnosno krivotvorina bez ikakvog uporišta u historijskim činjenicama. Ali njen cilj i nije utvrđivanje činjenica nego trovanje sadašnje atmosfere s Rusijom i ponovno vraćanje na blokovsku podjelu svijeta i sve krajnje opasne posljedice za svjetski mir i stabilnost.”

Apsolutno su neutemeljeni svi pokušaji izjednačavanja fašizma i komunizma, jer to nije ništa drugo nego proziran manevar kojim se ustvari želi osuditi antifašizam čiji su nositelji u nizu okupiranih evropskih zemalja u Drugome svjetskom ratu bili upravo komunisti.

Povijest nas uči da su krizna vremena, poput ovih kroz koja trenutno prolazimo, vrlo pogodna za jačanje desnih, pa i neofašistički orijentiranih organizacija i pojedinaca, što potrebu njihova razobličavanja čini još urgentnijom.

Patriotizam nije i ni u kakvim uvjetima ne može biti pokriće za uskogrudni, isključivi i ksenofobni nacionalizam.

Zadatak je svih istinski demokratski orijentiranih državnih vlasti, neovisnih institucija i organizacija, nevladinog sektora i pojedinaca da ne zatvaraju oči pred nadirućim neofašizmom, da prepoznaju opasnosti što ih on nosi i da mobiliziraju sve slobodoljubive ljude, osobito mlade, u borbi protiv zla što prijeti demokraciji, slobodi i ljudskim pravima.

Stvari treba nazvati pravim imenom, mora se progovoriti jasno i glasno, treba biti aktivan danas, jer sutra bi već moglo biti kasno!

.

Objavljeno sabh.hr, 21.02.2020., http://www.sabh.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1936:meunarodna-konferencija&catid=5:novosti&Itemid=14, pristupljeno 24.02.2020.

Odgovori