travanj 12, 2020

Bolestan svijet. Piše Tomislav JAKIĆ, portalnovosti.com

Zar nije bolestan svijet u kojemu vlasti neskriveno balansiraju između brige za ljudske živote i brige za interes kapitala, odnosno zar nije bolesno na prvo mjesto […]
travanj 12, 2020

Isus bi danas u ovoj državi bio čovjek opasnih namjera. Piše Sanja SARNAVKA, autograf.hr

Autor: Sanja Sarnavka Sanja Sarnavka Kad sam još prije deset godina, bez nekog vidljivog, a mnogima i posve nerazumljivog razloga, odlučila napustiti centar grada, zamijenivši ga […]
travanj 11, 2020

Udruženi zločinački poduhvat (5): Jedina politika HDZ-a i H-B. Piše Ivo KOMŠIĆ, autograf.hr

Autor: Ivo Komšić Ivo Komšić Pretresno vijeće Haškog suda, u presudi od 29. maja 2013. godine, ogradilo se od pisanja historije BiH. ”Vijeće je svjesno činjenice […]
travanj 11, 2020

Pandemija neoliberalnog kapitalizma. Piše Damir GRUBIŠA, autograf.hr

Damir Grubiša Pandemija koronavirusa još nije dostigla svoj vrhunac. Iako talijanske vlasti same sebe uvjeravaju da će ubrzo moći olabaviti mjere lock downa, zatvaranja stanovništva u […]