KOMANDANT SAVA – stihovi
11 lipnja, 2020
U Zagrebu otkrivena treća grozna poruka Srbima u par dana. index.hr
14 lipnja, 2020

SUTJESKA – PRESUDNA PARTIZANSKA EPOPEJA

U Bitci na Sutjesci 9. lipnja 1943 .godine, na Milinkladama na planini Ozren, ranjen i komandant Tito. Tito je jedini vojni zapovjednik u Drugom svjetskom ratu koji je ranjen i koji je neposredno rukovodio ratnim operacijama iz prvih borbenih linija

          Nakon neuspjelog pokušaja uništenja glavnine partizanskih snaga na čelu s Vrhovnim štabom u IV. neprijateljskoj ofenzivi, Bitci na Neretvi, Treći Reich uz pomoć talijanskih i bugarskih okupatora, ustaša i razbijenih četničkih snaga pripremaju novu ofenzivu. Operacija Schwarz, poznata kao Bitka na Sutjesci, počinje 15. svibnja 1943. godine napadom 1. brdske njemačke divizije na 1. i 2. proletersku brigadu. Pod zapovjedništvom generalpukovnika Alexandera Löhra i generala Rudolfa Lütersa je 127.000 dobro naoružanih vojnika potpomognuto s 300 zrakoplova, oklopnim vozilima i teškim topništvom. Ovom moćnom ratnom stroju suprotstavilo se 22.148, prethodnom ofenzivom (Bitkom na Neretvi), izmorenih partizanskih boraca, predvođenih Vrhovnim komandantom Titom, s kojima je i Centralna bolnica sa 3.500 ranjenika, uključujući 1.000 tifusara.

          Strateški cilj okupatora je okruženje partizana na području Durmitora i uništenje u kanjonu Sutjeske u jugoistočnoj Bosni. Težinu borbi najbolje potvrđuje činjenica da je 9. lipnja na Milinkladama na planini Ozren ranjen i komandant Tito. Jedini je to vojni zapovjednik u Drugom svjetskom ratu koji je ranjen i koji je neposredno rukovodio ratnim operacijama iz prvih borbenih linija. Šesnaest partizanskih brigada u pokušaju proboja u dva pravca pružaju snažan otpor neprijatelju. Među njima je i šest partizanskih brigada iz Hrvatske: tri Dalmatinske – 1. 2. i 3. i tri Banijske brigade – 7., 8. i 16. Legendarna Prva proleterska pod zapovjedništvom Koče Popovića 10. lipnja probila je obruč, spriječivši plan neprijateljskog okruženja i uništenja partizanskih snaga. Time su stvoreni uvjeti za izvlačenje ostalih snaga i proboj u pravcu istočne Bosne. Ofenziva je završila 15. lipnja kada nacistička njemačka komanda priznaje neuspjeh.

         Nažalost, ostale su u okruženju tri brigade s preko 2.000 ranjenika. Prema naredbi generala Luetersa okupatori su uz pomoć preostalih četničkih bandi pobili sve pronađene borce, ranjenike i liječnike. Djecu iz dječje bolnice rastrgali su psi. U “čišćenju ” terena pobijeno je mnogo civila.

          Partizanske jedinice nakon proboja kreću u protunapad i oslobađaju neprijateljska uporišta u istočnoj Bosni. Ova bitka smatra se presudnom bitkom za konačni tijek rata na ovim područjima, i ne samo na njima u Drugom svjetskom ratu. Sloboda je plaćena velikim žrtvama. Poginulo je 7.454 partizanska borca, od kojih je 4.105 sa područja Republike Hrvatske, 3.032 iz Dalmacije (najviše iz Splita – 558, i Šibenika – 535 ). Iz Dubrovačko-neretvanske županije najviše poginulih je iz Ploča – 114. Među poginulim je i 45 Narodnih heroja i brojni istaknuti vojni rukovodioci i revolucionari: Sava Kovačević, Nurija Pozderac, Veselin Masleša, Simo Milošević, Ivan Goran Kovačić…. Herojstvo Titovih boraca potvrđuju brojni ratni dokumenti.

           Četvrta Crnogorska brigada poručuje s Ljubina groba: “Dogod budete čuli na Ljubinu grobu pucnje naših pušaka, Nijemci neće proći. A kad toga ne bude, znajte da na njemu nema više živih proletera”.

           Druga Dalmatinska brigada sa Bara poručuje Vrhovnom štabu „Nijemci nadiru sve jačim snagama i sve upornije. Izgubili smo dvije trećine svoga ljudstva, ali računajte na nas kao da smo u punom sastavu”. Gubici Druge dalmatinske u ovoj neprijateljskoj ofenzivi su 715 poginulih boraca, samo u jednom danu poginulo ih je 6oo.

           Po završetku V. neprijateljske ofanzive u Izvještaju komandi Wermachta od 20. lipnja 1943. se kaže: “Tok borbi je pokazao da su komunističke snage pod Titovom komandom odlično organizirane, vješto vođene i da raspolažu borbenim moralom, koji izaziva čuđenje”. A te snage predvođene Titom su: 16 brigada, u kojima je 67 posto boraca mlađe od 20 godina, 258 narodnih heroja, 20 boraca iz Španjolskog građanskog rata, brojni članovi KPJ i SKOJ-a, koji nisu štedjeli vlastite živote u ostvarivanju slobode i ideala za koje su se borili do konačne pobjede. Bitka na Sutjesci jedna je od brojnih i presudnih pobjedničkih epopeja naših partizana u Drugom svjetskom ratu

Odgovori