PADAJ SILO I NEPRAVDO – stihovi
10 lipnja, 2020
KRAJ SUTJESKE HLADNE VODE – stihovi
11 lipnja, 2020

OJ MOSORE, MOSORE! – stihovi

O nastanku pjesme Jure Kaštelan je rekao: »Godine 1942. u odredu, na Mosoru, uz proslavu Dana Oktobarske revolucije, trebao sam za zidne novine napisati neku borbenu pjesmu za koju se osjećala potreba. Tada su se najčešće pjevale predratne revolucionarne pjesme. Ali sada se tražilo da napišem pjesmu koja bi se lako pjevala i uzimala obilježja odreda i kraja… i napisao sam stihove: »Oj, Mosore, Mosore sve se diže u gore. Skupljaju se sa svih stranačete partizana«… Kad je pjesmu pročitao prvoborac Ivo Šperac počeo ju je pjevati a zatim i borci Mosorskog odreda.«

.

OJ MOSORE, MOSORE!

.

Stihovi JURE KAŠTELAN

.

Oj Mosore, Mosore, sve se diže u gore.

Skupljaju se sa svih strana čete partizana.

O mladosti, mladosti, stegni puške na kosti.

Za slobodu svoga roda istjeraj izroda!

Oj Mosore, Mosore, naša sela sva gore.

Fašistička zvjerad kolje sve što ostalo je.

Partizani, drugovi, puni su vas lugovi.

Naša puška mirna nije, sve krvnike bije.

Oj Mosore, Mosore, skoro ćemo na more.

Skoro ćemo svom narodu donijeti slobodu!

..

Fotografije:

– Borci 1. udarnog mosorskog bataljona snimljeni u zimi 1942/43. kod planinskog doma na Mosoru.,

– Komandant Mosorskog partizanskog bataljona Mlado Marušić i komesar Tomislav Perasović na Mosoru 1944.,

– Mosorski partizani 1942.,

– Borci 1944.,

– Mosorski bataljon nad Splitom u Sitnju Gornjem,

– Ljubo Čulić, puškomitraljezac na Mosoru 1944.,

– Pećina, tzv. Turska kula

– 22.2.1942. vodila se borba s neprijateljem u cilju organizovanja 1. mosorskog odreda.

Izvor: Knjiga “Mosorski partizanski odred” http://www.znaci.net/00003/7xx.php?bk…

Odgovori