Ubojice bliskoistočnog mira. Piše Tomislav JAKIĆ, portalnovosti.com
2 travnja, 2019
Komemoracija u Jasenovcu
6 travnja, 2019

75. OBLJETNICA TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOH-a

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske – ZAVNOH, bilo je najviše tijelo narodne vlasti u Hrvatskoj u toku Drugog svjetskog rata. Prvo zasjedanje ZAVNOH-a održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima 1943. godine. Tada je ZAVNOH formalno preuzeo funkciju najvišeg političkog tijela Narodnooslobodilačkoga pokreta, ali je obavljao i funkciju najvišega organa vlasti Hrvatske.

Drugo zasjedanje ZAVNOH-a održano je u Plaškom iste 1943. godine, a tada je donesen proglas o vraćanju matici zemlji Hrvatskoj Istre, Zadra, otoka i drugih teritorija pod talijanskom okupacijom. Na trećem zasjedanju u Topuskom 1944. godine, čiju se 75. obljetnicu obilježava ove godine, ZAVNOH je proglašen najvišim organom državne vlasti Hrvatske, a odluka o pristupanju Hrvatske u federativnu Jugoslaviju donosena je na temelju prava na samoodređenje. Godine 1945. izvršna funkcija ZAVNOH-a prenesena je na prvu narodnu vladu Hrvatske. Na četvrtom zasjedanju u Zagrebu 1945. ZAVNOH je promijenio ime u Narodni sabor Hrvatske.
Treće zasjedanje ZAVNOH-a održano je u Topuskom, 8. i 9. svibnja 1944
., a poznato je kao Sabor u Topuskom. Prezidij (predsjedništvo) Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske tada donosi ustavne akte, između ostalih Odluku o proglašenju ZAVNOH-a vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom državne vlasti Demokratske Hrvatske, čime je ZAVNOH postao “jedini pravi državni Sabor Hrvatske” i “predstavnik suvereniteta naroda i države Hrvatske”. Na trećem zasjedanju ZAVNOH-a usvojena je i Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske, a neke od tih povijesnih odluka su:
Hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj potpuno su ravnopravni,
Žene imaju ista prava kao muškarci.

ZAVNOH je udario temelje moderne Hrvatske koja je pobjedom u antifašističkoj borbi, po prvi put u svojoj povijesti, postala republikom, u sklopu tadašnje socijalističke Jugoslavije. Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor, postao je prvi predsjednik te prve hrvatske republike. Odluke ZAVNOH-a imale su presudno i dalekosežno značenje te su ustavno-pravni temelj suvremene Republike Hrvatske.

Odgovori