Damir KARAKAŠ: Mislio sam da je Pavelić zapravo Che Guevara. Razgovarao Vid JERAJ
3 rujna, 2017
Izborna skupština Udruge 26. kolovoza 2017. godine
3 rujna, 2017

UDRUGA ANTIFAŠISTA DUBROVNIK – PLAN PRIHODA I RASHODA U 2018. GODINI (Prijedlog)

A) PRIHODI

 1. Članstvo

– temeljni dio članarine …………………………………………………………………………….13.300,00

– solidarni doprinos članstva …………………………………………………………………. 13.300,00

– doprinos članstva za obnovu spomen obilježja ………………………………. 13.300,00

– naknade za Spomen groblje boraca NOR-a ……………………………………… 12.000,00

– donacije za izdavaštvo ………………………………………………………………………… 10.000,00

 1. Donacije ostali ………………………………………………………………………………………9.100,00

 2. Donacije troškova prijevoza izleta …………………………………………………. 34.900,00

 3. Proračun Grada Dubrovnika …………………………………………………………..120.000,00

UKUPNO: 215.900,00

B) RASHODI

 1. Razvijanje tradicija NOB-e i antifašizma

– obilježavanje značajnih datuma iz povijesti NOR-a …………………………16.500,00

– obnova i održavanje spomen obilježja ……………………………………………….. 4.000,00

– obnova i održavanje Spomen groblja boraca NOR-a ……………………….. 6.000,00

– troškovi prijevoza na izletima …………………………………………………………….. 40.000,00

 1. Socijalna pitanja

– posjete i pomoći bolesnim članovima ………………………………………………… 7.500,00

– ekshumacija jedne grobnice na Spomen groblju boraca NOR-a …. 10.500,00

 1. Informativno-izdavačka djelatnost

– tiskanje knjige Mata Jakšića „Dubrovnik 1941.“ – reprint ……………. 12.000,00

– Tribina – četiri gosta predavača ……………………………………………………….. 12.000,00

4. Suradnja u zemlji i inozemstvu …………………………………………………………..10.000,00

 1. Obveze prema SABA RH (15% članarine) ………………………………………. 1.995,00

 2. Obveze prema ZU ABA u DNŽ (10% članarine) ……………………………… 1.330,00

 3. Najam i održavanje prostorija, struja, telefon, pošta, osiguranje. 17.750,00

 4. Naknade stručnih suradnika bruto (tajništvo, računovođa…) …… 67.625,00

 5. Materijalni troškovi …………………………………………………………………………….. 9.150,00

 6. Putni troškovi – aktivnosti izvan Dubrovnika …………………………………. 9.550,00

U K U P N O : 225.900,00

U Dubrovniku, 26. kolovoza 2017. godine

Odgovori