IZVJEŠTAJ O RADU – IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE ANTIFAŠISTA DUBROVNIK
3 rujna, 2017
IZLETI U 2016. GODINI – pregled troškova
3 rujna, 2017

UDRUGA ANTIFAŠISTA DUBROVNIK – IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2016. GODINU

PRIHODI

ČLANARINA                                                                            33.470,00

REDOVITE KAMATE                                                                         2,66

GRAD DUBROVNIK                                                             120.000,00

UKOPNINA                                                                               10.500,00

DONACIJE GRAĐANI                                                            10.300,00

PRODANE KNJIGE                                                                    6.500,00

DONACIJA ZA PRIJEVOZ                                                     13.015,78

OSTALI PRIHODI (pozajmica)                                             15.100,00

U k u p n o   p r i h o d i                                                       208.888,44

 

RASHODI

DRUGI DOHODAK                                                                 14.344,85

AUTORSKE NAKNADE                                                        15.320,00

USLUGE TELEFONA                                                               6.048,84

POŠTARINA                                                                               7.031,33

SLUŽBENA PUTOVANJA                                                     16.698,36

TEKUĆE ODRŽAVANJE                                                        17.539,79

MATERIJAL ZA REDOVITO ODRŽAVANJE                       3.719,22

TROŠKOVI PRIJEVOZA. IZLETI                                         32.385,00

OSTALI TROŠKOVI PRIJEVOZA                                           5.348,12

TROŠKOVI LOKO PRIJEVOZA                                            16.000,00

TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA                                               4.413,63

TROŠKOVI TISKANJA KNJIGA                                           44.937,50

RAČUNALNE USLUGE                                                               250,00

OSTALE USLUGE (vijenci, cvijeće, ug. usluge, RTV pr.) 15.293,92

UREDSKI MATERIJAL                                                             1.882,26

TROŠKOVI GORIVA                                                                    561,84

SITNI INVENTAR                                                                         536,09

TROŠKOVI OSIGURANJA                                                      2.487,16

TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                        1.956,96

POVRAT POZAJMICE                                                            15.100,00

U k u p n o   r a s h o d i                                                      221.854,82

 

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi                          208.888,44

Ukupni rashodi                          221.854,87

Manjak prihoda                           12.966,43

Saldo iz 2015.                             14.784,99

Stanje 31.12.2016. godine       1.818,56

Odgovori