Poštovani članovi, ovim putem se pozivate na godišnju skupštinu Udruge antifašista Dubrovnik održat će se u subotu, 7. kolovoza 2021. godine u dvorani Udruge antifašista Dubrovnik, s početkom u 10,00 sati
30 srpnja, 2021
Sramota u Dalmaciji: čekićima je stučen spomenik na kojem su i imena 96 žrtava koje su pobili njemački vojnici divizije “Prinz Eugen”, pogledajte video. Piše Anita Belak Krile, www.slobodnadalmacija.hr
29 kolovoza, 2021

TRAJNA PREOKUPACIJA – POMLAĐIVANJE UDRUGE

Redovna Godišnja skupština Udruge antifašista Dubrovnik održana jr u subotu 7. kolovoza 2021. godine.  Poslije himne Lijepe naše, predsjednica Udruge dr.sc. Radmila Šutalo pozdravila je prisutne članove Udruge, a potom su  izabrana radna tijela i prihvaćanje Poslovnika o radu. Izvještaj o radu u protekloj godini dana, koji je većim dijelom predstavljen u prošlom Glasu Grada, podnio je tajnik Marinko Vlašić.  a navedeno je da u aktualnim financijskim mogućnostima, bolje reći nemogućnostima, nerazumijevanju i odnosu prema antifašizmu, sve težim vremenima, nezadovoljstvo je što se Udruzi ne osiguravaju veća sredstva i prostor u kojem bi se otvarale nove mogućnosti djelovanja, naročito za mlade, u kojem bi se na dostojan način mogli prezentirati, uz ostalo iz povijesti antifašizma u nas, i spomen obilježja NOB-e na dubrovačkom području koja su još prije desetak godina obnovljena sredstvima Grada Dubrovnika i koja već godinama čekaju da se vrate na mjesta s kojih su njihovi originali uništeni ili uklonjeni prošlih devedesetih. Obzirom da za vraćanje u Dubrovniku očito nema razumijevanja, bilo bi nužno da se obnovljena spomen obilježja u nekom se prostoru, barem primjereno zbrinu.  Nezadovoljstvo izražavamo i zato što nam se iz godine u godinu smanjuju sredstva za aktivnost, a  poznato je da su uz ostale redovne djelatnosti i kontinuirani rad kroz cijelu godinu, dostojno obilježavamo obljetnice antifašizma i pobjedničke NOB-e. Zbog toga je Udruga antifašista Dubrovnik dovedena u neizvjesnost,  a pred njom su mnogi programi sjećanja, socijalnih aktivnosti, prekogranične suradnje i druge značajne aktivnosti. Nevjerojatno da se to događa u Gradu Dubrovniku i takav je odnos prema velikoj udruzi, ima li se u vidu: brojnost njenog članstva i programi sjećanja, očuvanja tekovina i promicanja antifašizma, u današnjim uvjetima to je promicanje slobode, ljudskih prava i tolerancije. Nažalost, financijeri neće ni da čuju da postoje troškovi najma, pošte i telefona, voditelja računovodstva, troškovi vijenaca i cvijeća.

Naravno da je naša trajna preokupacija pomlađivanje, obnavljanje naših redova mlađim članovima, jer su nam mladi članovi rijetkost. To ne znači da u Dubrovniku i na dubrovačkom području nema antifašistički opredijeljenih mladih ljudi, jer njih zasigurno ima, i pred Udrugom antifašista je najznačajniji zadatak osmisliti programe i načine za oživiti interes mladih ljudi za antifašizam i aktivnost u Udruzi.  Sve to i u postojećim limitiranim uvjetima, bez odgovarajućih prostora i sredstava i sa školskim sistemom u kojem vrata antifašizmu nisu ni odškrinuta, a kamoli široko otvorena.

No unatoč svemu do sada iznesenom, valja nam otvarati mogućnosti za maksimalni mogući angažman svih a naročito mlađih članova Udruge, poticati ih i forsirati, jer su upravo angažirani mladi ljudi jedini pravi dokaz da Udruga pa i antifašizam u Dubrovniku imaju budućnosti. Današnja mladost, unatoč lažima i pokušajima revizije povijesti Drugog svjetskog rata na ovim prostorima, zasigurno u većini ima pozitivan stav o našoj antifašističkoj prošlosti, ali valja shvatiti da je u smislu antifašizma ne interesira jedino Jasenovac, Neretva i Sutjeska, Tito, Kumrovec, ustaše i partizani. Mlade ljude, prije svega, zanima život danas i sutra, zanimaju ih jasni vidici u vezi sa životom koji žive danas i koji ih očekuje sutra, zanima ih suvremeno obrazovanje, stabilno zaposlenje s plaćom od koje se može ljudski živjeti i rješavati temeljne životne potrebe, prvenstveno stambeno pitanje, zanima ih napredovanje u struci i radu – rekao je u Izvještaju o radu tajnik Udruge antifašista Dubrovnik Marinko Vlašić zahvaljujući na kraju  aktivistima koji su doprinijeli ostvarivanju dosadašnjih programa Udruge. Život ide dalje! Proći će i pandemija COVID19 i unatoč teškoćama, svim nevoljama i društvenim devijacijama te već dugotrajnoj nepovoljnijoj klimi za antifašizam i sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, kojih veliki broj živi na granici izdržljivosti, a sve više njih, naročito mladih i školovanih i dalje odlaze na rad u inozemstvo, dakle, unatoč svemu tome moramo se i dalje zalagati i djelovati na daljnjem razvijanju antifašizma kao civilizacijske tekovine novog doba, kojoj nema alternative.

U nastavku jr podnesen Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj Nadzornog odbora, a onda je Program rada  za 2022. godinu predstavio Kemal Tursunović. Navedene su planirane aktivnosti: njegovanja tradicija NOB-e i antifašizma, za organizaciona pitanja, socijalna pitanja, informativne djelatnosti i financijska pitanja, a za suradnju je kao stalni zadatak navedeno: „u granicama mogućnosti razvijati različite oblike suradnje s udrugama i zajednicama udruga antifašističkih boraca i antifašista u našoj zemlji, posebno u našoj Županiji i na širem dalmatinskom području te razmotriti mogućnosti za nastavljanje i prihvaćanje nove suradnje s udrugama antifašističkih boraca i antifašista iz susjednih zemalja“.

Uslijedila je rasprava o podnesenim izvještajima i prijedlozima u kojoj su sudjelovali: Zdravko Bazdan; Milan Zokić, Radmila Šutalo, Andrej Napica i Marinko Vlašić. Rečeno je, uz ostalo, da je poželjno širiti i razvijati suradnju sa udruženjima i savezima iz susjednih zemalja, ali pri tome treba voditi računa da će Udruga antifašista Dubrovnik, kao i do sada, prihvatiti suradnju samo s udruženjima i savezima čiji su programi i praktično djelovanje temeljeni na antifašizmu i tekovinama NOB-e. Prihvaćeni su podneseni izvještaji i prijedlozi i donesena je odluka da se zaključci Godišnje skupštine rasprave i donesu na prvoj slijedećoj sjednici Predsjedništva Udruge antifašista Dubrovnik

Odgovori