Polaganje vijenaca – Dan antifašističke borbe
21 lipnja, 2021
EUROPSKO ANTIFAŠISTIČKO NASLIJEĐE
8 srpnja, 2021

Predstavljanje knjige “Dubrovnik u kraljevini Jugoslaviji” autora povjesničara iz Vele Luke dr.sc. Franka Miroševića

Prošlog četvrtka, 24. lipnja 2021. godine  u Udruzi antifašista Dubrovnik  predstavljena je knjiga “Dubrovnik u kraljevini Jugoslaviji” autora povjesničara iz Vele Luke dr.sc. Franka Miroševića. Uz autora u predstavljanju knjige sudjelovali su: dr.sc.prof. Zlata Živaković – Kerže iz Osijeka te dr.sc. Marija Benić – Penava i dr.sc. Zdravko Bazdan iz Dubrovnika.

            “Knjiga “Dubrovnik u Kraljevini Jugoslaviji 1929. – 1941.” rezultat je nastavka dugodišnjih istraživanja dr.sc. Franka Miroševića o povijesti Dubrovnika u prvoj polovini XX. stoljeća. Uz već ranije njegove objavljene knjige: “Počelo je 1918. … Južna Dalmacija 1918. – 1929.” i “Dubrovački kotar u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941. – 1944.”,  ovom novom knjigom Dubrovnik je dobio cjelovitu povijest koja je nezamisliva bez obrade događajne i političke povijesti u vrijeme takozvanih “velikih promjena”, kako nazivaju međuratno razdoblje od Kraljevine Jugoslavije do izbijanja Drugoga svjetskog rata. Taj veliki i složen posao uradio je dr.sc. Franko Mirošević kroz više godina svog strpljivog rada, manirom iskusnog povjesničara, boreći se s problemima, od financijskih do tehničkih i kada je knjiga ugledala svijetlo dana, zbog širenja pandemije COIVID19 i nemogućnosti da to svoje najnovije djelo predstavi javnosti, Zato su prisutni u dobro ispunjenoj dvorani Udruge pljeskom podržali prijedlog voditelja predstavljanja knjige sr.sc. Zdravka Bazdana da se za trilogiju o dubrovačkoj povijesti u prvoj polovini XX. stoljeća, uputi prijedlog da se dr.sc. Franku Miroševiću ove godine dodijeli Nagrada Grada Dubrovnika za životno djelo.

            Tome u prilog idu pozdravne riječi iz pisma ravnatelja Instituta “Ivo Pilar” iz Zagreba, nakladnika knjige, prof.dr.sc. Željka Holjevca, kojeg je pročitala dr.sc. Marija Benić Penava. “Dubrovnik u Kraljevini Jugoslaviji 1929. – 1941.” naslov je knjige koja majstorskim perom uglednog povjesničara dr.sc. Franka Miroševića portretira širok raspon tema od dubrovačke gradske općine i stanovništva  grada Dubrovnika preko gospodarstva i urbanog razvoja do vjerskog života u Gradu i sveopćih prilika na području kulture, prosvjete i sporta u okvirima Kraljevine Jugoslavije. Tekst je pisan kronološki i problemski, pri čemu se različiti slojevi interpretacije u svim poglavljima prožimaju i nadopunjavaju… Knjiga nije jedini mogući pristup naslovljenoj temi, ali je osmišljen i pouzdan putokaz prema njoj. Zahvaljujući se autoru, jednako tako i svima koji su omogućili ovo predstavljanje, knjigu preporučujem dubrovačkoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti sa željom da njezino objavljivanje u nakladi Indtituta Pilar posluži kao priručna zbirka obavijesti svima kojima dođe u ruke i kao kreativan poticaj za nove inovativne valorizacije teme koja je i dalje na različite načine otvorena za sve vrste  intelektualnih promišljanja i doprinosa” – napisao je, uz ostalo, u pozdravnom pismu prof.dr.sc. Željko Holjevac.

          

  “ I ova knjiga je osobito koristan istraživački prinos ukupnoj hrvatskoj historiografiji, jer daje cjelovitu sliku sveopćih prilika u Dubrovniku  u razdoblju Kraljevine Jugoslavije, to jest od 1929. do 1940. godine. Izvornost je u tome što je djelo utemeljeno na do sada neobjavljenim podacima preuzetih iz dnevnog dubrovačkog tiska i arhivskog gradiva pohranjenog u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Državnom arhivu u Dubrovniku. Autor je u obradi teme uklopio tradicionalni pristup povijesnog pisanja i istraživanja političke povijesti sa svakodnevnicom međuratnog razdoblja. Budući da se knjiga ciljano bavi sveopćim prilikama u Dubrovniku u razdoblju Kraljevine Jugoslavije autor je usmjerio svoj prikaz na cjelokupnost svakodnevnog života stanovnika grada Dubrovnika, i to kako upravnih struktura grada tako i specifičnost življenja kroz politički život, strukturu stanovništva, gospodarstvo, društveno-kulturni život, prosvjetne i sportske prilike. Sadržajno knjiga ulazi u okvire intelektualne poviesti korištenjem metodologije oralne historije…

            Obrađena tema se u hrvatskoj historiografiji relativno malo istraživala, te ova knjiga svojim objavljivanjem daje doprinos rasvjetljavanju sveopćeg života u gradu Dubrovniku u međuratnom razdoblju. Iz uočenoga se može zaključiti da je to znanstveno – popularno djelo namijenjeno stanovnicima Dubrovnika i svim čitateljima zainteresiranih za povijest toga grada u međuratnom razdoblju, te povjesničarima, demografima i ostalim istraživačima koji će produbiti daljnja istraživanja toga segmenta sveopćih prilika i življenja u Dubrovniku u navedenom vremenskom razdoblju…

            Zbog obrade i objavljivanja do sada istraženih podataka te po prvi puta cjelovitog iznošenjsa sveopćih prilika u Dubrovniku u vrijeme Kraljevine Jugoslavije knjiga ima golemo značenje za zavičajnu povijest posebice i zato što je dr.sc. Franko Mirošević primijenio i uvažio znanstvene standarde te knjiga jasno izražava umješnost autora da je sveopće prilike i svakodnevnicu stanovnika grada Dubrovnika stavio u širi kontekst lokalne i nacionalne povijesti pokazavši da je tematsko pisanje itekako složen i aktualan proces. Držeći se pravila historiografskog znanstvenog pristupa njegova obrada naslovljene teme bez sumnje golem je i značajan doprinos. Knjiga svojim sadržajem nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a iz nje pučanstvo Dubrovnika po prvi puta saznaje cjelinu  svoje prošlosti prve polovice 20. stoljeća, od koje su mnogi u detaljima do objavljivanja ove knjige ostajali nepoznati” – rekla je, uz ostalo, recenzentica prof.dr.sc. Zlata Živaković Kerže.

Odgovori