Bandić u jednom danu dao više od 2,5 milijuna naših kuna Crkvi. Denis MAHMUTOVIĆ, index.hr
studeni 29, 2018
Bijeda hrvatske desnice. Piše Marinko ČULIĆ, portalnovosti.com
prosinac 2, 2018

OSLOBOĐENJE DALMACIJE 4. prosinca 1944. godine

(nastavak II.)

16. studenog 1944. godine otpočela je Kninska operacija u kojoj se glavna bitka vodila od 26. studenog do 4. prosinca 1944. godine i završila oslobođenjem Dalmacije od nacifašističkih okupatora

.

Oslobodilačka ofenziva jedinica 8. dalmatinskog korpusa odvijala se dalje pa je: 19. dalmatinska divizija oslobodila Benkovac, a 20. dalmatinska divizija Aržano i Sinj (25. listopada). 9. dalmatinska divizija oslobodila je Imotski (28. listopada). 26. listopada jedinice 26. i 20. dalmatinske divizije oslobađaju Split. U grad prva je ušla 12. dalmatinska (otočka) brigada. Oslobađanje Dalmacije je nastavljeno: Solin (26. listopada), Kaštela (27. listopada) i Trogir (29. listopada), a Zadar je oslobođen 1. studenog, Šibenik je oslobođen 3. studenog, a zatim Drniš.

16. studenog 1944. otpočela je Kninska operacija. Bitka rijetko viđena na teritoriju Dalmacije. Tada, jedinice 8. dalmatinskog korpusa su imale oko 55. tisuća boraca. Glavna i završna bitka vodila se od 26. studenog do 4. prosinca 1944.g. Knin je držalo i odsutno branilo oko 14.000 njemačkih vojnika. Četnici i vojska NDH su ranije napustili položaje i povukli se preko Knina ka Zagrebu i Rijeci. Totalni poraz je doživjela 264. njemačka divizija, koja je nakon toga izbrisana iz registra njemačkih divizija. Izgubili su oko 10.800 vojnika, od toga 6.555 poginulo, a 4.285 zarobljenih. Kninskom operacijom konačno je probijena njemačka fronta na crti Knin-Mostar. Nakon toga njemačko Zapovjedništvo postavilo je novu crtu Gospić-Lapac-Karlobag.

Operacija oslobađanja Dalmacije trajala je oko 90 dana. Kninska operacija je potvrdila kvalitet vojne operacije i zapovijedanja u izvođenju frontalnih borbi i suvremenih operacija 8. dalmatinskog udarnog korpusa, kojeg je organizirao i vodio Glavni štab Hrvatske. Bio je to početak oslobađanja Hrvatske vlastitim snagama i garancija da se može osloboditi Hrvatska.

Zapovjednik njemačke GA „E“ feldmaršal A. von Lőhr u svom izvješću Vrhovnoj komandi je napisao: „Borbe u regionu Knin po jačini ljudstva, kao i dobrom rukovođenju od strane neprijatelja, izgubile su karakter vođenje rata protiv bandi. Neprijatelj se u neposrednoj borbi može usporediti s regularnim jedinicama…“.

U operaciji oslobađanja Dalmacije nacifašistički okupatori i njihovi sluge ustaše i četnici izgubili su 22 tisuće vojnika, od toga je oko 12 tisuća poginulo.

U borbama za oslobođenje Dalmacije, koje su ukupno trajale oko tri mjeseca, svoje živote u borbi za slobodu položilo je 1.884 borca Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, od toga iz Dalmacije njih 1.445, 77 iz ostalih krajeva Hrvatske, a za oslobođenje Dalmacije poginulo je i 227 boraca porijeklom izvan Hrvatske, dok je 65 bilo iz stranih država, ponajviše iz Italije. Dalmacija je prva u Hrvatskoj, a među prvima i u Jugoslaviji, konačno i potpuno oslobođena. Ovim je u Dalmaciji završen 2. svjetski rat na vječnu zahvalnost i slavu svima koji su dali svoje živote i bili žrtve za slobodu Hrvatske.

(Kraj)

Odgovori