Dragan MARKOVINA: Vijeće za suočavanje s prošlošću moglo je jedino proizvesti tragičan cirkus, a to se, očito, i dogodilo
28 veljače, 2018
Ante PAVIĆ: Vijeće donijelo besmislen zaključak o pozdravu “Za dom spremni”
1 ožujka, 2018

ODLUKA o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

Na temelju članka 24. stavaka 1.13. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela

ODLUKU

o osnivanju Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima

I.

            Polazeći od Izvorišnih osnova i Temeljnih odredbi Ustava Republike Hrvatske te od Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, ovom se Odlukom osniva Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima (u daljnjem tekstu: Vijeće), te se određuju njegove zadaće i druga povezana pitanja.

II.

           Zadaće Vijeća su izrada:

                     – sveobuhvatnih preporuka usmjerenih na suočavanje s prošlošću;

                     – preporuka pravnog reguliranja uporabe i isticanja obilježja, znamenja i simbola                                         nedemokratskih režima.

III.

           Preporuke iz točke II. podstavka 1. ove Odluke obuhvatit će, između ostalih, prijedloge za očuvanje sjećanja, znanstveno istraživanje, dokumentiranje, politiku imenovanja ulica i trgova, omogućavanje pristupa javnosti podacima, distribuciju znanja te način obrazovanja djece i mladih u vezi s kršenjima ljudskih prava i temeljnih sloboda za vrijeme vlasti nedemokratskih režima.

IV.

           Preporuke pravnog reguliranja iz točke II. podstavka 2. ove Odluke temeljit će se na prethodnoj analizi pozitivnih propisa Republike Hrvatske i analizi komparativne prakse država članica Europske unije u tom području.

V.

           Vijeće će dokumente iz točke 11. ove Odluke dostaviti Vladi Republike Hrvatske do 1. ožujka 2018. godine.

VI.

           Prijedlozi Vijeća bit će utemeljeni na znanstveno valoriziranim povijesnim činjenicama.

           Ne relativizirajući kršenja ljudskih prava, Vijeće će uvažiti razlike koje su postojale između pojedinih oblika nedemokratskih režima.

           Vijeće će nastojati postići suglasje u donošenju svojih odluka.

VII.

         Članovi Vijeća su:

 • akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Vijeća

 • akademik Stjepan Damjanović, predsjednik Matice hrvatske

 • dr. sc. Antun Vujić, glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža

 • izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić, viši znanstveni suradnik u Hrvatskom institutu za povijest
 • doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata
 • Nataša Jovičić, bivša ravnateljica Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac
 • prof. dr. sc. Ivo Goldstein, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 • prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 • prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

 • izv. prof dr. sc. Budislav Vukas, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

 • izv. prof dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 • prof dr. sc. Nevio Šetić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 • prof. dr. sc. Mladen Ančić, redoviti profesor na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru

 • prof dr. sc. Jasna Omejec, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 • doc. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 • doc. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 • prof. dr. sc. Nenad Zakošek, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 • prof. dr. sc. Tihomir Cipek, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

           Uz stalne članove, predsjednik Vijeća može na sjednice po potrebi pozivati i druge osobe.

           Vijeće će razmotriti i pisane doprinose njegovom radu upućene od akademske zajednice, nevladinih organizacija, te ostalih pravnih i fizičkih osoba.

VIIL

           Administrativne, stručne i tehničke poslove za rad Vijeća obavljat će Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

IX.

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-03/17-04/74

Urbroj: 50301-24/04-17-1

Zagreb, 2. ožujka 2017

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                     mr. sc. Andrej Plenković

.

Preneseno sa stranica Vlade RH

Odgovori