Danas nitko ne spominje onoga koji je žrtvovao Vukovar. Piše Mijo VINCEKOVIĆ, protiv-struje.blogspot.com
21 studenoga, 2018
74. OBLJETNICU OSLOBOĐENJA DALMACIJE I 75. OBLJETNICU OSNUTKA 8. (DALMATINSKOG) KORPUSA NOVJ OBILJEŽIT ĆEMO U ZADRU 8. prosinca
21 studenoga, 2018

OBLJETNICA OSLOBOĐENJA DALMACIJE – I. dio

Oslobođenju Dalmacije od nacifašističkih okupatora u Drugom svjetskom ratu prethodilo je opće stanje i situacija na europskom ratištu. Sredinom 1944. godine nastupila je završnica u konačnom ratnom obračunu Antifašističke koalicije protiv nacifašističkih sila Osovine u Europi. U takvoj vrlo složenoj i nepovoljnoj situaciji Vrhovna komanda njemačkih oružanih snaga je naredila da se Grupa armija „E“, oko 300.000 vojnika, povuče iz Grčke i Albanije s glavninom snaga u pravcu Beograda, a iz Albanije s 21. armijskim korpusom prema Crnoj Gori, u namjeri da, uz dalmatinsku obalu, stigne do Splita i dalje na zapad, gdje se nalaze krupne njemačke snage. U Dalmaciji, Lici i Istri ukupno je bilo oko 200.000 njemačkih vojnika i oko 50.000 kvislinških. Njemačko zapovjedništvo nije namjeravalo brzo napustiti Dalmaciju, nego braniti njenu obalu i otoke. Zbog vrlo nepovoljne situacije po njemačke snage na europskom stratištu, njemačka komanda je odlučila da 1. rujna napuste samo Srednjodalmatinske otoke, da bi s jedinicama 5. SS i 15. brdskog korpusa omogućilo povlačenje na crtu Knin-Mostar.

Pred početak ofenzive jedinica 8. dalmatinskog korpusa NOV i POJ, u Dalmaciji okupatorske snage činile su jedinice: 118. lovačka, 369. hrvatska „Vražja“ divizija, 264. pješačka i 373. hrvatska legionarska „Tigar“ divizija, 649. i 944. obalska brigada i 29. tvrđavski puk te jake snage Admirala Jadrana. Od domaćih slugu okupatora (kvislinga) bile su jedinice: 3., 6. i 9. ustaška brigada (oko 12.000 vojnika) i još 5.000 četnika. Dakle, grupacija neprijateljskih jedinica u Dalmaciji brojila je oko 62.000 vojnika, a jedinice 8. dalmatinskog korpusa oko 25.470 vojnika i 5.080 u mornarici NOVJ na Visu.

Preko Visa je prošlo oko 3.400 savezničkih vojnika. Borci 26. dalmatinske divizije spasili su 1.836 saveznička zrakoplovaca i 210 zrakoplova, više nego igdje na teritoriju Jugoslavije u II. svjetskom ratu. Opća ofenziva NOV i POJ je otpočela 12. rujna 1944.g., s otoka Visa, nakon što je, na Viškoj rivi, Maršal Tito izvršio smotru boraca 1. dalmatinske proleterske brigade i drugih postrojbi, izgovorivši: „Tuđe nećemo, a svoje ne damo!“. Ukupno s otoka Visa krenulo je oko 13.500 boraca NOV i POJ. Najjača je bila 26. dalmatinska divizija, čija je vatrena moć visoko kotirala. Na kopnu bila je druga grupacija koju su činile; 9., 19. i 20. dalmatinska divizija. Saveznici su, samo, podržavali višku Operativnu grupu ratnim brodovima, topništvom i zrakoplovstvom.

1. i 12. dalmatinska brigada oslobodile su Brač (18. rujna), 1. dalmatinska proleterska oslobodila je Hvar (21. rujna). 3. pomorska brigada oslobodila je Korčulu (13/14. rujna). 11.dalmatinska brigada oslobodila je poluotok Pelješac. Dubrovnik su oslobodile (18.listopada) jedinice 2. dalmatinske proleterske brigade i 10. brigade 29. hercegovačke divizije, uz učestvovanje Dubrovačkog i Konavoskog odreda. 2. dalmatinska proleterska brigada prethodno je u Popovom polju porazila oko 2.000 hercegovačkih četnika i onemogućila zauzimanje Dubrovnika. Zahvaljujući samo Titovoj NOV Dubrovnik je ostao hrvatski.

11. dalmatinska i 1. dalmatinska proleterska brigada, 22. listopada 1944., kod Vukova klanca, iznad Neuma, uništili su glavninu 369. hrvatske legionarske „Vražje“ divizije, koja je 18. rujna u ranu zoru napustila Dubrovnik. U toj borbi poginulo je oko 2.000 okupatorskih vojnika, dok je 1.070 vojnika zarobljeno.

 

Odgovori