Udruga antifašista Dubrovnik je samostalna, nestranačka, neprofitna organizacija dobrovoljno udruženih građana i organizacija, koji prihvaćaju i ostvaruju Statutom Udruge utvrđena načela i ciljeve.

Udruga djeluje u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske, Statutom Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Statutom Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Dubrovačko-neretvanske županije i Statutom Udruge.

Udruga je članica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Dubrovačko-neretvanske županije.

Udruga trenutačno broji 265 članova, koji čine Skupštinu Udruge. Skupština Udruge donosi program rada Udruge, o čijem ostvarenju brine Predsjedništvo Udruge, na čelu s predsjednikom. Članovi uredno izvršavaju svoje statutarne obveze i svoja prava, sudjelu u radu komisija te u ostalim aktivnostima Udruge.

Sjedište Udruge je u Dubrovniku, Splitski put 10, telefon/faks: 020-332-737;

e-mail: udruga.antifasista.dubrovnik@du.t-com.hr

web:      www.antifa-dubrovnik.hr

OIB:      03831279311

IBAN:   HR4324070001100022638

Ciljevi:

Cilj Udruge je dobrovoljno okupljanje sudionika antifašističke narodnooslobodilačke borbe i članova njihovih obitelji te antifašistički opredijeljenih građana, bez obzira na spol, nacionalnu, vjersku, rasnu ili stranačku pripadnost radi:

– čuvanja, njegovanja i razvijanja ideja antifašizma i tradicija antifašističke narodnooslobodilačke borbe,

– suprostavljanja svim oblicima fašizma i neofašizma, nacizma i neonacizma,

– suprostavljanja svim oblicima ugrožavanja ljudskih prava a posebno nacionalnoj, rasnoj, vjerskoj ili spolnoj mržnji, netoleranciji, neravnopravnosti i izrabljivanju tuđeg rada i života.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga se služi demokratskim sredstvima i metodama temeljenim na Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

U pogledu očuvanja tradicija antifašističke borbe Udruga okuplja članstvo na skupovima i komemoracijama povodom značajnih obljetnica iz NOB-e, kao i radi suprostavljanja svakom pokušaju povijesnog iskrivljavanja antifašističke prošlosti.