listopad 4, 2016

Krleža o Lenjinu

Vjeran Pavlaković, autor knjige Borba za Španjolsku je naša: Dobrovoljci iz Hrvatske pokazali su da je patriotizam upravo borba za društvenu pravdu, a u svjetlu političkih […]