KRIŽNI STOŽER: Epidemiologija u službi Biblije. Piše Nataša ŠKARIČIĆ, lupiga.com
15 travnja, 2020
BOŽO PETROV O USTAŠKOM ŽUPNIKU. Piše Vedran SRŠEN, tacno.net
20 travnja, 2020

75. GODINA SLOBODE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE

 UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA ZADRA

                 Majke Margarite3, 23 000 Zadar

.

                  75. godišnjica oslobođenja REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE,

                   75. GODINA SLOBODE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE.

.

Tijekom ove 2020. godine cijela Europa i dijelovi svijeta obilježavaju pobjedu nad fašizmom, tom najvećom pošasti 20.stoljeća. Uz Dan Pobjede i Dan EU, ove godine obilježavamo 75. obljetnicu oslobođenja RH i EU, i 25. godišnjicu Oluje.

Naši preci, dalmatinski partizani, uz podršku većine građana masovno su se goloruki uključili u borbu protiv talijanskih fašista i nacista koji su nam htjeli zatrti naš hrvatski jezik, prekrstiti nas na talijanska imena i prezimena, izbrisati kao narod u Dalmaciji.

Tisuće aktivnih boraca okupljenih u partizanske jedinice koje su prošle najteža ratišta na ovom prostoru, tisuće zatvorenika i logoraša, strijeljanih i nestalih u monstruoznim logorima te stanovništvo koje je trpjelo vojni i civilni teror od strane njemačkih, talijanskih i madžarskih fašista i njihovih pristaša izdajnika, svih boja i nacija, svojim životima i imovinom platili su cijenu slobode koju su sami izborili.

Hrvatski antifašistički pokret je okupio sve građanke i građane koje su tih godina izabrali put borbe i časti u otporu protiv fašističkih, nacističkih agresora i domaćih njihovih sluga, svrstao je modernu Hrvatsku u red zemalja antifašističke koalicije. Mi s pravom obilježavamo ovu godišnjicu sa svim slobodoljubivim narodima i pojedincima svijeta. Odluke AVNOJ-a i ZAVNOH-a koje su vratile matici Hrvatskoj područja Istre, Rijeke, Primorja i Zadra te Međimurja i Baranje, a koje su uključene u temelje moderne Republike Hrvatske, današnju državu predstavljaju kao člana međunarodne zajednice i demokratskih asocijacija.

 

U Zadru 6.4.2020.                                                                                           Predsjednik

                                                                                                                   Miljenko Letinić v.r.

 

 

 

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA GRADA ZADRA

Majke Margarite 3, 23 000 Zadar

e-mail: uaba@inet.hr

.

Povodom

                                                   75. godišnjice oslobođenja – 75. GODINA SLOBODE

raspisujemo

JAVNI NATJEČAJ

za literarni rad na temu

                                    75.godišnjica oslobođenja RH i EU, 75. GODINA SLOBODE RH I EU

Radovi trebaju biti u obliku kratkog proznog teksta, eseja ili pjesme.

Pozivamo mlade ljude, učenike, studente, građanke i građane u našem Gradu Zadru, Zadarskoj županiji i cijeloj LIJEPOJ NAŠOJ, da uzmu učešća u natječaju.

Najbolje ocijenjena tri rada bit će nagrađeni prigodnom nagradom.

Radove treba predati napisane u Wordu i poslati s naznakom ZA NATJEČAJ elektroničkom poštom na uaba@inet.hr ili poštom na adresu: Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Zadra, Majke Margarite 3, 23000 Zadar.

Svaki rad treba sadržavati Naslov rada, IME i PREZIME, e-adresu ili šifru autora, IZJAVU autora: Dajem ovlaštenje organizatoru Javnog natječaja UABA GZ da bez naknade može objaviti moj rad (navesti naslov rada) na internetu, javnim medijima, katalozima i u knjigama.

RADOVE TREBA DOSTAVITI PROSUDBENOM ODBORU DO 30. travnja 2020.g.

Proglašenje najboljih radova bit će 5. svibnja 2020. na FB stranici: @udruga1948.

Obavijest o nagrađenim radovima poslat ćemo 6. svibnja 2020. na e-mail adresu nagrađenih. Nagrađene radove objavit ćemo na našoj FB STRANICI: @udruga1948 i u sredstvima javnog informiranja.

U Zadru 6.4.2020.                                                                       Predsjednik

                                                                                                   Miljenko Letinić v.r

Odgovori